dmtmak@superonline.com DMT MAKİNA WEB SİTESİNİ ANA SAYFANIZ YAPIN DMT SİTE HARİTASI DMT MAKİNA WEB SİTESİNİ SIK KULLANILANLARA EKLEYİN
  CondmasterWeb
   Burdasınız :  Ana Sayfa > Duyurular > Haberler > CondmasterWeb


Condmaster' a bağlanan müşterimiz kullanıcı adını ve şifresini girdikten sonra karşısına gelen 1.sayfada fabrikasındaki departmanların genel durumunu renkli lambalarla izler. Eğer bir departmanın içinde kondisyonu bozuk veya değerleri kritik bir makina varsa o departmanda kırmızı lamba yanar. Yukarıdaki görüntüde boyahane alarm vermektedir!


Boyahane klik yapıldığında ise bu departmanda alarm veren makina veya makinalar görülür. Yukarıda da görüldüğü gibi bu departmanda alarm veren makina, A-080 nolu Fan-1 dır.


Bir önceki resimde kırmızı renkli fan klik yapıldığımda ise bu fanın resmi ve resmin üzerinde alarm veren yatağı kolayca görülür. Yukarıda görüleceği gibi alarm veren nokta A-080.04 nolu FD (fan dış) yatağıdır.


FD yatağı klik yapıldığında ise bu yatağın alarm vermesine neden olan parametre ekranda görülür. Yukarıdaki görüntüde alarm veren parametrenin yatağın genel kondisyonunu ifade eden EVAM olduğu anlaşılmaktadır. Diğer parametrelerden dBm/dBc (rulman durumu) sarı, yatak sıcaklığı yine sarı ve yağ seviyesinin ise yeşil olduğu görülmektedir.


Kırmızı renkli EVAM parametresi klik yapıldığında ise en üstünde genel kondisyonu ifade eden vibrasyon trendi, alt kısımlarda bu trendi olumlu / olumsuz etkileyen kondisyonların trendleri ekrana gelir. Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi vibrasyon trendi artmış, aynı şekilde bir altta bulunan balanssızlık trendi de artmış ancak en alttaki gevşeklik trendinde bir artış olmamıştır.Trendlerden herhangi biri klik edildiğinde ise arızaya neden olan sinyaller, frekans ve genlik değerleriyle birlikte spektrum grafiği şeklinde ekrana gelir. Müşteri isterse bütün bu grafiklerin ve rakamsal değerlerin çıktısını alabilir.


Simgeler
:   Makina kondisyonlarını yeşil, sarı, kırmızı renklerde bildirir.
:   Titreşim, şok vb. paremetrelerin trend grafiğini açar.
:   Spektrum grafiğini açar.
:   Makinada alarm durumu oluştuğunu belirtir.
:  Makina
:  Ölçüm noktası
:  Gözlem notu